floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Cistaceae cinsleriCistaceae / Ladengiller
Türkiye´de Cistaceae (Ladengiller) ailesine bağlı 4 doğal cins gözlenmiştir. Koyu alanlar bilimsel makalelerden derlenen doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise floranatolica gönüllülerinin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Cistus
Fumana
Helianthemum
Tuberaria

 

Cistaceae cins tanı anahtarı [1]

1. Karpel 5 veya 10; içte kalan çanak yapraklar dıştakilerden çok daha geniş değil; çalı ...Cistus

1. Karpel 3; içte kalan çanak yapraklar dıştakilerden çok daha geniş; çalı veya otsu

2. Tepecikler az çok uzamış, dirsekli boyuncuklar üzerinde; çanak yaprak damarları belirgin; çalı veya otsu; sarı, lekesiz taç yapraklı

3. Tüm ercikler üreyimli; yapraklar karşılıklı; bodur çalı veya tek yıllık otsu; kapsül çok sayıda tohumlu ...Helianthemum

3. Dışta kalan ercikler kısır, tesbihimsi; yapraklar genellikle almaşık (F. thymifolia dışında); bodur çalı; kapsüller 3-12 tohumlu ...Fumana

2. Tepecikler neredeyse sapsız, veya kısa, düz boyuncuklar üzerinde; çanak yaprak damarları farkedilmesi zor; çalımsı veya otsu; taç yapraklar sarı ve tabanda lekeli veya beyaz ve lekesiz

4. Bodur çalı; şeritsi yapraklı ve çiçekler şemsiye kurullarda; taç yapraklar beyaz, lekesiz ...Cistus

4. Tek yıllık otsu; geniş yapraklı ve çiçekler seyrek salkımlarda; taç yapraklar sarı, tabanda lekeli ...Tuberaria


1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2024)
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).