floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Türkiye'de gözlenen Asteraceae cinsleriAsteraceae / Papatyagiller
Türkiye´de Asteraceae (Papatyagiller) ailesine bağlı toplam 142 (3 egzotik/kültür) cins gözlenmiştir. Koyu alanlar ailenin tahmini doğal yayılış alanlarını, turuncu noktalar ise bireylerin gözlem konumlarını belirtmektedir.
Achillea
Adenostyles
Amberboa
Ambrosia
Amphoricarpos
Anacyclus
Andryala
Antennaria
Anthemis
Archanthemis
Arctium
Artemisia
Aster
Asteriscus
Atractylis
Bellis
Bellium
Bidens
Bombycilaena
Calendula
Callicephalus
Cardopatium
Carduus
Carlina
Carpesium
Carthamus
Catananche
Caucasalia
Centaurea
Chardinia
Chlamydophora
Chondrilla
Chrysophthalmum
Cichorium
Cirsium
Cladanthus
Cnicus
Coleostephus
Conyza
Cota
Cousinia
Crassocephalum
Crepis
Crupina
Cyanus
Cymbolaena
Cynara
Dichrocephala
Dittrichia
Doronicum
Echinops
Eclipta
Erigeron
Eupatorium
Euryops
Felicia
Filago
Galatella
Galinsoga
Garhadiolus
Gazania
Geropogon
Glebionis
Gnaphalium
Gundelia
Hedypnois
Helianthus
Helichrysum
Helminthotheca
Hieracium
Hirtellina
Hymenonema
Hyoseris
Hypochaeris
Ifloga
Inula
Iranecio
Jurinea
Jurinella
Kemulariella
Klasea
Koelpinia
Lachnophyllum
Lactuca
Lamyropsis
Lapsana
Leontodon
Leucanthemum
Ligularia
Mantisalca
Matricaria
Micropus
Myopordon
Notobasis
Oligochaeta
Onopordum
Pallenis
Pentanema
Petasites
Phagnalon
Picnomon
Picris
Pilosella
Prenanthes
Psephellus
Pseudognaphalium
Ptilostemon
Pulicaria
Reichardia
Rhagadiolus
Rhaponticoides
Rhaponticum
Santolina
Saussurea
Scolymus
Scorzonera
Scorzoneroides
Senecio
Serratula
Siebera
Sigesbeckia
Silybum
Solidago
Sonchus
Symphyotrichum
Tagetes
Tanacetum
Taraxacum
Telekia
Tephroseris
Tolpis
Tragopogon
Tripleurospermum
Tripolium
Turanecio
Tussilago
Tyrimnus
Uechtritzia
Urospermum
Xanthium
Xeranthemum
Zoegea

 

Asteraceae cinsleri çoklu tanı anahtarı [1]

 • A: yapraklar kuvvetle dekürent (sarkık) veya gövde kanatlı, iğne dikenli veya değil.
 • B: gövde kanatlı değil; yapraklar ve/veya filariler iğne dikenli, gövde asla iğne dikenli değil.
 • C: gövde kanatlı değil; yapraklar ve filariler iğne dikenli değil, gövde nadiren iğne dikenli.

Kancalı filariler içeren örnekler B olarak sınıflanmalı. Diken batabilecek kadar sert ve keskin bir dış sinirdir; sivri uçlu bir tüy değil.


 • D: tüm çiçekler dilsi; sütsü özsu her zaman mevcut.
 • E: sadece dışta kalan çiçekler dilsi; sütsü özsu yok.
 • F: tüm çiçekler tümü tüpsü (kapitulum disk şeklinde); veya nadiren taç hiç yok; sütsü özsu nadiren mevcut.

Dış dilsi çiçeklerin dili disk taçlarından daha uzun değilse F olarak sınıflandırılmalı.


 • G: dilsi çiçeklerin taç yaprakları beyaz.
 • H: dilsi giçeklerin taç yaprakları sarıdan portakal rengine kadar.
 • I: dilsi giçeklerin taç yaprakları herhangi başka bir renkte veya nadiren yok.

Krem renkli çiçekler G olarak sınıflandırılmalı; nadir albinolar için anahtar uygulanmaz. Renk, tacın uzanan dilinden ve üst yüzeyinden alınmalıdır.


 • J: filariler 1- veya 2-sıralı ve dışta kalan en uzun filari içte kalanların neredeyse yarısı (az daha uzun); veya filariler boylu-boyunca sıkıca yapışık.
 • K: filariler 2- veya daha çok sıralı (2 sıra ise, dışta kalan filariler içtekilere az çok eşit ve asla içte kalanların yarısından daha az değil).

 • L: çiçek tablası pulsu çıkıntılı veya uzun-tüylü, veya kaynaşık filariler tarafından gizlenmiş.
 • M: çiçek tablası pulsu çıkıntılı ve/veya uzun-tüylü değil.

Çiçek tablasının pulsu çıkıntıları ve tüyleri, her bir çiçeğin braktesine eşdeğerdir (?). Çiçek tablası bazen çukurcukludur, çukurcuklar saçaklı veya kirpikli kenarlı olabilir veya farklı açılarda yükseltiler mevcuttur; böyle bir çiçek tablası aynı zamanda soluk veya uzun tüyler taşımadığı sürece M olarak sınıflandırılmalıdır.


 • N: papus yok veya birleşik filarilerden oluşan involukrum tarafından gizlenmiş.
 • O: papus taçsı veya kulaklı (dilsi) veya pulsu.
 • P: papus tüyleri seet kıl gibi, tüylü veya kıllı; tüyler pürüzsüz, az pürüzlü veya kısa sakallıdır, asla sorguçsu tüylü değildir.
 • Q: en azından bazı papus tüyleri sorguçsu tüylü (yanal uzantısı eksen genişliğinin iki katından daha fazla).

Her akendeki papus dimorfik ise yalnızca baskın olanı seçin. Eğer kapitulumda 2 veya daha fazla türde papus varsa (yani farklı akenlerde farklı türler varsa), her türü seçin (N, O, P ve Q).


 • R: en azından bazı akenler gagalı veya birleşik filarilerden oluşan involukrum tarafından gizlenmiş.
 • S: akenlerin tümü gagasız.

Gaga, üzerinde papusun yer aldığı akenin dar, steril apikal uzantısıdır.


 • T: Tek yıllık.
 • U: İki veya daha çok yıllık.

Asteraceae grup teşhis anahtarı [1]

1. Çiçekler sadece dilsi çiçekçiklerden oluşuyor, dilsi çiçekçikler 5-dişli; sütsü özsu mevcut ...Grup A

1. Çiçekler sadece dilsi değil, en azından ortadakiler tüpsü; sütsü özsu yok (Grup B´deki Gundelia hariç)

2. Yapraklar ve/veya filariler iğne dikenli, batıcı, nadiren çengelsi ...Grup B

2. Yapraklar ve filariler iğne dikenli değil

3. Kapitulum ışınsal, dilsi çiçekçikler genellikle 3, nadiren 5 veya daha fazla dişçikli ve tüpsü çiçekçiklerden belirgin şekilde uzun

4. Dilsi çiçekçikler parlak sarı veya portakal rengi ...Grup C

4. Dilsi çiçekçikler beyaz, krem rengi, pembe, kırmızı, eflatun veya mavi ...Grup D

3. Kapitulum disk şeklinde; dıştaki çiçekçikler tüpsü ancak bazen daha uzun, geniş ve parlak, genellikle silindirik veya az derecede dilsi ve ortadaki tüpsü çiçekçiklerden daha kısa

5. Çiçek tablası bürgülü veya uzun tüylü (tüyler en azından taçın üçtebiri kadar uzun ) ...Grup E

5 Çiçek tablası tüysüz veya çoğunlukla gözenek kenarları kirpikli veya dişli ...Grup F

...

...

...

...


1) Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S.)
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).